• Informatie en regels met betrekking tot het lidmaatschap.

  Met betrekking tot het lidmaatschap van vvv Westzaan zijn regels van kracht die tot stand zijn gekomen aan de hand van de Statuten en het Huishoudelijke Reglement van vvv Westzaan en de voorschriften van de KNVB.

  Onderstaande tekst is ook beschikbaar in een pdf-bestand. Om deze te downloaden, klik hier.

   

  Lidmaatschap

  Inschrijven als lid bij vvv Westzaan

  Lid worden van VVV Westzaan gaat via het inschrijf formulier op de vvvwestzaan webside. Als u het formulier heeft ingevult krijgt u een bericht van het secretariaat met daarin de acceptatie (of eventuele afwijzing), tevens word er contact met u opgenomen waarbij u een voorlopige team indeling en trainingstijden krijgt te horen.

  Vanaf voetbal seizoen 2017-2018 is het niet meer nodig om een pasfoto af te geven bij westzaan, dit is een digitaal proces welke u zelf kunt (moet) verrichten via de mobile app (KNVB Wedstrijdzaken) Let op dit is niet voetbal.nl, in deze app kunt u uw spelerspas aanmaken en onderhouden, ook vind u hierin al uw gegevens terug inclusief de plaatsing in een team. (komen uw gevens niet overeen vul dan het wijzigingsformulier in op de site).

  Meer informatie over deze app, kunt u vinden op knvb.nl of vvvwestzaan.nl.

   

  Als je graag wilt dat jouw zoon of dochter bij VVV Westzaan komt voetballen, maar de contributie is te hoog, vraag dan subsidie aan bij Meedoen Zaanstad.

  De Gemeente Zaanstad heeft deze regeling opgezet om schoolgaande kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met lagere inkomens te laten meedoen aan sportactiviteiten.

  Meer informatie staat op de website van Meedoen Zaanstad. Daar kun je ook subsidie aanvragen.  

  Je bent pas speelgerechtigd, als er  een digitale spelerspas van jou beschikbaar is, je bent ingedeeld in een team en je ingeschreven staat bij de KNVB; het secretariaat geeft aan wanneer dit is gebeurd en kan worden gecontroleerd via de wedstrijdzaken app.

  Alle leden verklaren zich bereid  tot het uitvoeren van “verplichte diensten” zoals  wedstijden fluiten, ed;  deze kunnen door de club 2x per voetbalseizoen worden ingeroosterd. 

   

  Overschrijven naar vvv Westzaan

  Een overschrijving aanvragen doe je digitaal via het inschrijving formulier via de link op de Westzaan site en kan op ieder moment in het jaar.

  Verenigingen regelen alle overschrijvingen via Sportlink Club en is van toepassing op alle amateurspelers in Nederland die uitkomen in de categorie A en de categorie B.

  De jaarlijks ingestelde “overschrijvingsdatum“ is van kracht voor A-categorie spelers, hier vallen de volgende teams voor;

  • Mannen veldvoetbal standaard tweede divisie tot en met vijfde klasse (zaterdag en zondag).
  • Mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse.
  • Vrouwen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en met reserve derde klasse.
  • JO19, MO19, JO17, JO15, MO15 Eredivisie tot en met de eerste klasse.
  • JO13 eerste divisie tot en met de Hoofdklasse.

  Alle overige teams vallen onder de B-categorie waarbij geen overschrijvingsdatum voor is en kan dus het gehele (voetbal) jaar door gebeuren.

  Je bent pas speelgerechtigd, als er  een digitale spelerspas van jou beschikbaar is, je bent ingedeeld in een team en je ingeschreven staat bij de KNVB; het secretariaat geeft aan wanneer dit is gebeurd en kan worden gecontroleerd via de wedstrijdzaken app.

  Alle leden verklaren zich bereid  tot het uitvoeren van “verplichte diensten” zoals wedstrijden fluiten, ed;  deze kunnen door de club 2x per voetbalseizoen worden ingeroosterd.

  Westzaan en kleding

  Westzaan speelt in een roodwit gestreept shirt, rode broek en roodwitte sokken. Het kan zijn dat een team gesponsord is met kleding, echter, te allen tijde is een lid zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een Westzaan-wedstrijdtenue. Dit kan besteld worden tegen een gereduceerd tarief via de webstore op de Westzaan-site.

  Het is niet toegestaan kleding cq kleurencombinaties te gebruiken voor wedstrijden anders dan de voorgeschreven Westzaan-kledinglijn.

  Bij verlies of beschadigd raken van in bruikleen gegeven sponsorkleding worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij het betrokken lid.

   

  Voor jeugdleden <19 jaar verwijzen wij vanaf seizoen 2021-2022 naar het kledingfonds regelement.

   

  .

  Beëindigen lidmaatschap, wijzigen lidmaatschap/adresgegevens

  Als je het lidmaatschap wenst te beëindigen moet je dit kenbaar maken via de Westzaan-site.

  Als er wijzigingen zijn in bestaande gegevens geef je dit door aan : ledenadministratie@vvvwestzaan.nl

  Door de nieuwe digitale wedstrijdzaken app is een registratie van actueel e-mail account en telefoon nummer crusiaal voor het spelen van wedstrijden.

  Je kunt het lidmaatschap op ieder gewenst moment opzeggen, maar als je dat na het einde van het verenigingsjaar doet, ben je wel verplicht de contributie te betalen tot en met 30 juni van het nieuwe voetbalseizoen.

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni

  Opzegging lidmaatschap

  Je dient aan de volgende voorwaarden VÓÓR 1 MEI VAN HET LOPENDE VOETBALSEIZOEN te hebben voldaan:

  1. Invullen ledenmutatieformulier waarin je aangeeft je lidmaatschap op te zeggen per 30 juni (einddatum lopend voetbalseizoen) via de Westzaan-site

  https://www.vvvwestzaan.nl/overwestzaan_nieuweleden_aanmeldformulier

  1. Inleveren gehuurd tenue van VVV Westzaan.
  2. Ervoor zorgen dat nog openstaande contributiebedragen of boetes voldaan zijn; dit kun je opvragen via penningmeester@vvvwestzaan.nl.

  Opzegging lidmaatschap met overschrijving naar een andere voetbalvereniging

  Je dient aan de volgende voorwaarden VÓÓR 1 MEI VAN HET LOPENDE VOETBALSEIZOEN te hebben voldaan:

  1. Invullen ledenmutatieformulier waarin je aangeeft je lidmaatschap op te zeggen per 30 juni (einddatum lopend voetbalseizoen) via de Westzaan-site.
  2. Inleveren van gehuurd tenue van VVV Westzaan.
  3. Ervoor zorgen dat nog openstaande contributiebedragen of boetes voldaan zijn; dit kun je opvragen via penningmeester@vvvwestzaan.nl Je krijgt dan een e-mail van de penningmeester retour met hierin de status van eventuele openstaande bedragen welke je dan moet voldoen.

  LET OP: alleen met een e-mail van de penningmeester waarin staat dat er GEEN openstaande bedragen zijn wordt een overschrijvingsformulier door de ledenadministratie verwerkt.

  Na 1 mei kun je nog wel je lidmaatschap opzeggen en/of overschrijven naar een andere voetbalclub tot de uiteindelijke datum die de KNVB daarvoor in acht neemt. Indien je na 30 juni het lidmaatschap beëindigt ben je wel contributie verschuldigd voor het nieuwe  voetbalseizoen.

  Vraag naar de speciale overschrijvingsdata. (ledenadministratie@vvvwestzaan.nl)!

   

  Contributiebedragen vvv Westzaan

   

  Omschrijving

  Geboorte jaar

  Seizoen 2021-2022

  Senioren 19+

  • Ø 2002

  € 235

  O-18 & O-19

  2004 & 2003

  € 205

  O-16 & O-17

  2006 & 2005

  € 195

  O-14 & O-15

  2008 & 2007

  € 180

  O-12 & O-13

  2010 & 2009

  € 180

  O-10 & O 11

  2012 & 2011

  € 170

  O-08 & O-09

  2014 & 2013

  € 147

  Mini’s

  < 2015

  € 75

  B-Lidmaatschap*

   

  € 175

  Dames (7x7 vrijdag avond voetbal)

  € 160

  Kleding fonds (jeugd)

  € 17,50

  Selectie toeslag (WZ-ZO-1 & 2)

  € 30

  Trainen

   

  € 90

  Vrijwilligers KNVB bijdrage

  € 25

  * Ter beoordeling door VvvWestzaan bestuur

  De contributiebedragen worden berekend op basis van leeftijdsgrenzen, voorgeschreven door de KNVB, met een peildatum van 1 januari.

   

   

   

  Betaling contributies (leden) en donaties (donateurs)

  CONTRIBUTIE BETALEN GAAT VIA

   

  Ook in het seizoen 2021-2022 worden de contributies geïnd door ClubCollect.

  Email/sms

  ClubCollect communiceert namens VvvWestzaan met u via e-mail en/of sms. Daarom is het van groot belang dat wij over uw juiste e-mailadres en 06-telefoonnummer beschikken. Wij verzoeken iedereen van wie onlangs van het woonadres, het e-mailadres of telefoonnummer is gewijzigd om deze gegevens aan ons door te geven. Dit voorkomt veel miscommunicatie en gaat heel eenvoudig: ga naar de VvvWestzaan site en vul uw gegevens in op het wijziging formulier.

  Facturen worden verstuurd met ingang van juli

  Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 26 maart 2021 zijn de nieuwe contributiebedragen vastgesteld. Met ingang van Juli 2021 zullen de facturen worden verstuurd. Je krijgt automatisch bericht via e-mail/sms dat jouw factuur kan worden betaald.

  Het betaalproces start op jouw persoonlijke betaalpagina bij ClubCollect. De link naar die pagina tref je aan in de e-mail/sms. Je kunt op deze pagina een keuze maken. Wie kiest voor automatische incasso betaalt op dat moment de gehele seizoenscontributie via een eenmalige machtiging. Je kunt ook meteen via iDeal in een keer het gehele contributiebedrag voldoen. Je mag ook kiezen voor termijnbetalingen.

  Betalen in termijnen

  Wie geen gebruik kan/wil maken van de eenmalige volledige betalingsmogelijkheid, kan kiezen voor betaling via automatische incasso in vier termijnen. Dit zijn maandelijkse termijnen. De keuze voor termijnbetalingen is niet kosteloos. Is de seizoenscontributie minder dan € 150, dan wordt elk termijnbedrag automatisch verhoogd met € 1,00 administratiekosten. Is de seizoenscontributie meer dan € 150, dan wordt elk termijnbedrag automatisch verhoogd met € 2,00 administratiekosten.

  Maak snel een betaalkeuze

  Wij gaan er van uit dat jij jouw betaalkeuze (incasso/iDeal/termijnen) snel maakt. Dan hebben jij - en wij ook - er verder geen omkijken naar.
  Het wordt anders als je na het ontvangen van een herinnering en zelfs een brief nog steeds niet jouw betaling in orde hebt gemaakt. Wij gaan dan onmiddellijk (zonder waarschuwing vooraf) over tot het opleggen van een train/speelverbod. En we verhogen het factuurbedrag met € 5,00  & € 10,00 administratiekosten.
  Zorg er dus voor dat je dit - indien van toepassing - voor jouw vakantie hebt geregeld. Het voorkomt onaangename verrassingen.

  Storneringen

  Als om welke reden dan ook het betalingsproces wordt verstoord door storneringen/mislukte incasso's zal na elke stornering het factuurbedrag worden verhoogd met € 7,50 administratiekosten. Een reden te meer om dit risico te vermijden en de contributie in een keer via een iDeal-betaling te voldoen.

  Achterstallig

  Leden met een achterstallige contributieverplichting hebben al een een train-speelverbod opgelegd gekregen. Dit blijft van kracht naast de regelgeving voor de betaling van de nieuwe contributie.

  Meedoen Zaanstad

  Leden die gebruik maken van contributieondersteuning via de Meedoen Zaanstad-regeling ontvangen geen factuur via ClubCollect. Zij dienen hun aanvraag zo snel mogelijk na 4 juli in te dienen bij de gemeente. In dat geval hebben wij de contributie ontvangen voor aanvang van de nieuwe competitie.
  Is er dan nog geen aanvraag ingediend en/of contributie ontvangen, dan geldt ook hier dat we een train/speelverbod opleggen.

  Privacy

  De gegevens die de club aan ClubCollect verstrekt zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester, voor ClubCollect en het clublid. Clubleden kunnen erop vertrouwen dat hun gegevens veilig worden opgeslagen en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. De links die ClubCollect verstuurt zijn 100% veilig en worden niet herkend als spam.

  Het rekeningnummer voor donatie betalingen is: NL22 INGB 0006 6624 57 t.n.v. Voetbalvereniging Westzaan. Als vereniging zijn we voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten uit de contributies en donaties. Wij zullen onze contributievorderingen actief monitoren op basis van de betalingstermijn van 30 dagen.

  Voor vragen over uw contributiefactuur dient u per e-mail contact op te nemen met de penningmeester (penningmeester@vvvwestzaan.nl)

   

   

  Algemene lidmaatschap regels.

   

  a)      De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die op de jaarlijkse  algemene ledenvergadering van de vereniging zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die ieder een verschillende bijdrage betalen.

  b)      De contributieperiode van de voetballeden en de donateurs is gelijk aan het boekjaar van de vereniging, zijnde 1 juli - 30 juni.

  c)      Leden kunnen, wanneer zij daartoe een schriftelijk verzoek indienen, uitsluitend door het bestuur, geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van contributiebetaling.

  d)      Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

  e)      Indien het lidmaatschap in de loop van de contributieperiode eindigt, blijft toch de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

  f)       Opzegging van het lidmaatschap door spelende leden dient schriftelijk te geschieden
  vóór 1 mei van enig jaar. Indien men als lid van de vereniging opzegt, krijgt men hiervan een schriftelijke bevestiging. Deze bevestiging dient te worden bewaard, zodat deze in geval van een dispuut kan worden overlegd.

  g)      De contributie wordt geïnd in jaarlijkse of halfjaarlijkse termijnen, waarbij ieder lid een factuur ontvangt. De leden hebben de keuze tussen zelf deze factuur betalen of de vereniging de contributie d.m.v automatische incasso te laten innen.

  h)      Alle vrijwilligers (trainers, teamleiders, scheidsrechters, grensrechters, vaste bar- medewerkers, bestuurs- en commissieleden, etc.) dienen ingeschreven te staan bij de KNVB om verzekeringstechnische reden. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen 25 euro.

  i)        Donateurs en vrijwilligers ontvangen een jaarlijkse factuur via club collect. Donateurs kunnen te allen tijde hun lidmaatschap beëindigen, echter reeds betaalde seizoensbijdragen worden niet gerestitueerd.

  j)        De vereniging is gerechtigd een lid te schorsen voor trainingen en wedstrijden indien een lid, na herhaalde verzoeken, blijft weigeren de contributie te betalen.

  k)      Bij aanmelding als lid vóór het verstrijken van de helft van de contributieperiode is de volledige jaarcontributie verschuldigd. Bij aanmelding als lid na het verstrijken van de helft van de contributieperiode is 50% van de jaarcontributie verschuldigd.

  l)        Ieder lid dient de betalingstermijnen aan te houden zoals voorgeschreven op de jaarlijkse factuur welke via club collect wordt verzonden.

  m)   De vereniging is gerechtigd een incassobureau in te schakelen indien een lid, na herhaalde verzoeken, blijft weigeren de contributie te betalen.rfwbs-sliderfwbs-slide