• 22 maart 20 uur Jaarlijkse Ledenvergadering

  De Ledenvergadering staat dit jaar gepland op vrijdag 22 maart 2019 om 20 uur in de kantine van onze vereniging. Onderstaand publiceren wij de notulen van de vorige ledenvergadering:

   

  Notulen Ledenvergadering VVV Westzaan dd. 23/3/2018

   

  Aanwezig bestuur: Stefan Gorthuis, Arno van der Broek, Joery Hauzendorfer, Dennis Nuij, Ruud van Vuuren, Dirk Dresselhuizen, Maurice Ruikers, Melle Lelieveld en Ellen Luijf.

  Datum                      :  23 maart 2018

  Tijd                          :  20.00-22.00

  Voorzitter                 :  Stefan Gorthuis

  Notulist                    :  Ellen Luijf

   

  Voorwoord:

  Stefan opent de vergadering om 20.00 uur. De voorzitter vraagt een minuut stilte voor iedereen die ons is ontvallen.

  De vorige notulen zijn onder de leden  in omloop gebracht en goedgekeurd.

  Mededeling:

  Justin van der Laan is afgetreden en niet herkiesbaar. 

  Melle Lelieveld treed af, zijn opvolger is Maurice Ruikers. Maurice gaat de sponsoring doen. Melle blijft bezig met IT werkzaamheden zoals de website etc. Melle wordt bedankt voor alles wat hij heeft gedaan voor de jeugd en sponsoring.

  Dirk Dresselhuizen komt per 1 april terug als jeugdvoorzitter.

  Algemeen:

  Veteranen 1 zijn dit jaar kampioen geworden. Westzaan 1 zondag heeft een goede eindsprint ingezet.  Westzaan 2 zondag gaat goed in de beker. De dames zijn op moment moeilijk in te schatten, Piet Geugjes wordt de nieuwe trainer van de dames. De jeugdteams draaien goed. JO-019 bovenaan. JO-017 subtop, JO-015 grote groep maar gaan ook goed. JO-013 en JO-013/2 subtop. JO-011 middenmoot. De mini’s hebben een grote groep, ca 20, daar komt in het nieuwe seizoen een mini competitie voor. MO-017 slecht najaar, staan nu 3e.

  MO-015 gaan goed, hoog niveau. MO-011 vorig jaar kampioen nu staan ze 2e

  Zaterdag heren 1 we hopen dat ze kampioen worden, gaat uitstekend. 

  Arie Schaap stopt als begeleider van het 2e. Ton Hartog is evenals Patrick Volkers een vraagteken of deze doorgaan of niet.

  Monika is de opvolgster als fysiotherapeute bij zondag 1 van Milco Dubbeld.

  De herstructurering jeugd loopt volgens plan. Pitch naar ING gegaan. De jeugdopleiding wordt naar een hoger plan gedragen. Sponsor ING voor de jeugd. HJO zijn we druk mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Mischa Salden tussenoplossing. Hij geeft goede trainingen ook volgens de trainer / coaches. 

   

  De opening van de mini-arena was goed geslaagd, een perfecte dag waarop vele leden en mensen aanwezig waren. Tom Egberts praatte alles aan elkaar ook tijdens de wedstrijdjes van de jeugd. Het Schipholfonds was zeer tevreden over de opzet en de ING gaf complimenten aan onze vereniging over de aanpak.

   

  Het B veld is weer keurig verzorgd. De verlichting op het veld is vernieuwd. De dug-outs zijn vernieuwd , het grasveld is aangepakt. Kortom mooi plaatje weer.

   

  Helaas is tijdens een gigantisch storm de hele nieuwe tribune bij de mini-arena omver geblazen. We gaan er weer een nieuwe neer zetten maar dat heeft tijd nodig ook vanwege de verzekering.

   

  De nieuwe site, sinds afgelopen zomer, is nu op orde voor grote lijnen. Het was even wennen voor iedereen ook met de app. De wedstrijd app was wat lastiger voor iedereen, scheidsrechters, gastouders etc. Maar we denken dat het nu beter gaat. 

  Het Chris Visser toernooi 2017 was wederom goed geregeld. Velen teams aanwezig. Compliment voor de organisatie.

  De BSO die in september van start ging was even wennen voor iedereen. Het was een moeilijke start, naar aanleiding daarvan zijn er gesprekken geweest, waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt i.v.m. opruimen, gebruik keuken etc. 

  Heer Olthof stopt dit jaar , maatwerk blijft bestaan is zijn motto. Zijn gedachtengoed zal doorgezet worden door anderen.

   

  Lid van verdienste dit jaar Vincent van Ammers. Vincent heeft veel betekent voor onze vereniging en nog steeds. Was en is nog altijd aanwezig op de maandagochtend, herstel trainer, scheidsrechters hersteltrainer en vele andere 

  zaken. Helaas heeft Vincent de ziekte van Parkison. Wij wensen hem veel sterkte en bedanken hem.

   

   

  Blik naar de toekomst:

  De jeugd; Ron Karreman wordt HJO voor de jeugd. Het programma maakt hijzelf in overleg met het bestuur. Zijn plannen worden door hem toegelicht in het nieuwe seizoen 2018-2019. Ron werkt in samenwerking met Mischa maar Ron is de verantwoordelijke.

   

  De scheidsrechters; Elke wedstrijd is meestal voorzien van een scheidsrechter. Er zijn er wel te weinig helaas. Hoe gaan we dit oplossen? Nu gaat het via de trainer/coaches en dat werkt niet altijd goed. Het voorstel is om het in het nieuwe seizoen te doen via de ledenlijst. Kan je niet dan zorg je zelf voor een vervanger.

  Binnen de senioren, de dames zijn best veel leden die ook zouden kunnen fluiten. Het moet geen probleem zijn om 1x per jaar een wedstrijd te fluiten. 

  Wordt vervolgd

   

  100 jarig bestaan;  We hebben nog geen nieuws. Er komt een aparte commissie die actief aan de gang zal gaan in samenwerking met leden van het bestuur om er een mooi feest van te maken. De start van deze, nog op te richten, commissie zal dit najaar van gang gaan.

   

  Nieuwe trainers 2018-2019;

  Zondag 1 Niels vd Woude 

  Zaterdag 1 Eric Frankfort

  Dames 1 Piet Geugjes

  Zondag 2 nog in beraad 

  Alex vertrekt naar VVA , wij bedanken Alex voor zijn diensten.

   

  Vertrouwenspersoon binnen de vereniging is Bram Onrust per 2018-2019. 

  Een vrouwelijke vertrouwenspersoon zoeken wij nog.

  VOG verklaring; alle vrijwilligers binnen onze vereniging met deze aanvragen.

  Iedereen stemt hier in mee.

  Veranderingen organisatie (ornagram) zijn aangepast en toegelicht via de powerpoint.

  Archivaris moet nog gestructureerd worden.  

  Ruud van Vuuren, Arno vd Broek en Stefan Gorthuis hebben goedkeuring gehad om te blijven binnen het bestuur voor de komende 3 jaar.

  Financiële zaken:

  Penningmeester Dennis Nuij presenteert de jaarcijfers, de begroting is gecontroleerd door de kascommissie N. Rietveld en H. Hagemeijer, tevens wordt de begroting goedgekeurd door de leden.

  Er moet een nieuwe kascommissie komen voor volgend jaar, 2 nieuwe leden t.z.t. vragen.

  PAUZE

  Jeugdcommissie:

  Melle neemt het woord; Hij heeft het met veel plezier gedaan de afgelopen periode, het was niet altijd gemakkelijk. De strandtraining was leuk voor de jeugd in januari, er waren ongeveer 90 mensen. Er was een parcours in het bos en op het strand . Voor herhaling vatbaar.

  Alle teams zitten vol, het gaat goed met de club. Kunnen er spelers bij is de vraag als er goed wordt ingedeeld max is 16 spelers. De resultaten verschillen maar het enthousiasme is het belangrijkst.

  Dirk komt per 1 april terug als jeugdvoorzitter.

  Sandy vangt de nieuwe leden op als deze lid worden van de club door ze een berichtje te sturen.

  Het gastouderschap op de zaterdag gaat goed. Coördinatie ligt bij Sandra, indeling kleedkamers, veld etc.

  Het trainingsschema en de teamindelingen moet in nieuwe seizoen beter geregeld worden en op tijd op de site staan. Ook de trainingsavonden en naam van coaches/trainers erbij.

  Gesprekken zijn nu al gestart. 

  Publiciteit:

  Arno neemt het woord; 

  De doelstelling van vorig jaar was standenborden vervangen door tv’s, gelukt. Erg leuk om te zien ook met foto’s etc. erop.

  Overgang naar Sportlink, gelukt, voetbalapp voor iedereen beschikbaar. Nieuwe website, gaat redelijk moet nog wel het een en ander verbeterd worden. Samen met Melle is dit een streven om het nog beter te maken.

  Vraag van Arno was aan iedereen om niet met kabels te rommelen etc. Daardoor heb je dan geen internet en hebben we een probleem. 

  Doelstelling voor 2019; De website beter op orde maken, foto’s op de voetbal.nl app zetten lukt mij (arno) niet elke keer, ouders help s.v.p. gooi er foto’s etc. op van je team. Nieuw scorebord is een droom, led scherm, foto’s erop, opstellingen erop, beelden live van een doelpunt etc., kost erg veel geld, welke sponsor (en) zouden dit willen, Maurice gaat dit proberen.

   

   

  Sponsoring:

  Maurice stelt zich voor aan de leden, zijn zoon voetbalt ook bij Westzaan. 

  Hij gaat zich het nieuwe seizoen voorstellen aan de sponsoren en zal proberen meerdere sponsoren aan te trekken. Hij gaat ook aan de slag met het nieuwe scorebord buiten.

  Rust: Het woord rust neemt Stefan nog even in de mond. Het gaat goed binnen de club. Duidelijk en helder communiceren is belangrijk. Er komen weinig klachten binnen bij het bestuur, mocht er wel wat zijn , graag contact opnemen met leden van het bestuur of via mail doorgeven dat je aanwezig wilt zijn op een inloopavond.  

  Rondvraag:

  Cees Sopjes; Vind telkens nog speelballen op en naast de velden. Ruim t s.v.p. op. Ook op de doordeweekse trainingsavonden, check alles met je trainer na afloop. Volgens Monika en Rens wordt er door de selectie goed opgelet.

  Tip van Hr Gerrevink, bal met stift erop weet je van welk team het is.

  Cees Sopjes;  Afsluiten van de buitendeur vind ie een drama, vaak op maandagen staat de achterdeur open. Stefan beaamt dat het wel eens fout kan gaan, maar we moeten hier wel opletten.

   

  Einde jaarvergadering om 22.00 uur.

rfwbs-sliderfwbs-slide